Ondanks de constante zorg en aandacht die © LFDK aan de samenstelling van deze website (www.lfdk.nl) besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.lfdk.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

U mag als bezoeker geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LFDK (ook niet via een eigen netwerk). Vragen? Mail naar louise@lfdk.nl.

LFDK wordt met de grootste zorg samengesteld. Het kan gebeuren dat artikelen onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. LFDK is hier niet voor verantwoordelijk en aan de inhoud kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

LFDK sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de www.lfdk.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *